تجهیزات برقی RAL

رنگ استاندارد تجهیزات جریان متناوب (AC):

رنگولتاژ(کیلو ولت)شماره رنگ
قهوه ایبالای ۴۰۰ کیلو ولت۸۰۲۳ RAL
بنفش۴۰۰ کیلو ولت۴۰۰۵ RAL۱۰۶۵ الکیدی
قرمز۲۳۰ کیلو ولت۳۰۰۰ RAL۸۰۰۵ الکیدی
سبز۱۳۲ کیلو ولت۶۰۱۷   RAL۷۰۰۴ الکیدی
آبی۶۳ و ۶۶ کیلو ولت۵۰۱۰   RAL۶۰۰۵ الکیدی
نارنجی۳۳ کیلو ولت۲۰۰۸   RAL۵۰۰۸ الکیدی
زرد۲۰ – ۱۱ کیلو ولت۱۰۱۸   RAL۴۰۰۰ الکیدی
مشکی۱۱ کیلو ولت به پایین۹۰۰۵   RAL۳۰۰۹ الکیدی