Earth system

احداث سیستم های ارتینگ، چاه ارت و زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد:

۱-     طراحی مناسب .

۲-     اجرا توسط افراد مجرب که دانش و آگاهی در این زمینه را داشته باشند .  

اما قبل از پرداختن به همه اینها لازم است اهمیت و لزوم داشتن یک سیستم ارتینگ مناسب مورد توجه قرار گیرد .

میتوان گفت در مقایسه با کشور های توسعه یافته و حتی در حال توسعه ،متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر مهم ( ارتینگ ) پرداخته شده است. بخصوص در بخش منازل ،کارگاه ها و صنایع کوچک . البته اخیرا در بخش هایی اقداماتی صورت گرفته ولی در مرحله اجرا بهیچ وجه جدی گرفته نشده است و گاهی توسط افراد نا آگاه که تصورشان از ارتینگ پنهان کردن شیء رسانا در زیر خاک است و اطلاعات فنی کافی در این خصوص نداشته، انجام گرفته و با آن علمی بر خورد نشده است .  واین درحالی است که همه ما حداقل یک بار گرفتار ولتاژهای سرگردان داخل لوازم برقی خانگی مان و گزیدگی توسط الکتریسته و به عبارتی برق گرفتگی شده ایم ; در صورتی که میتوان با صرف هزینه نا چیزی برای همیشه از شر این مزاحمت ها ، رها شده و ایمنی را در مجاورت با الکتریسته به همکاران ،خانواده و فرزندان خود هدیه نمود .

به طور خلاصه اهداف بكارگيري سيستم ارتينگ يا گراندينگ عبارتند از :

الف ـ حفاظت و ايمني جان انسان

ب ـ حفاظت و ايمني وسايل و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

ج ـ فراهم آوردن شرايط ايده‌ال جهت كار

د ـ جلوگيري از ولتاژ تماسي

ه ـ حذف ولتاژ اضافي

و ـ جلوگيري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه

ز ـ اطمينان از قابليت كار الكتريكي

لزوم استفاده از سيستم ارتینگ در صنایع :

به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد مي‌شود ، همــــچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه را بايد در جايي خنثي نمائيم . به همين منظور استفاده از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري است بعلاوه با افزايش استفاده از دستگاههای الکتریکی و سيستمـــهاي ديجيتالي و حساس ، لزوم بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد .

الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها: همانطور که اشاره شد ولتاژهای ناخواسته که به هر دلیلی ( صاعقه ، اتصال کوتاه و … ) برروی تجهیزات بوجود آید، والبته خطرات بلقوه بسیار زیاد اعم از مالی و جانی در بر دارد، باید از طریق یک مسیر امن که همان یک سیستم ارتینگ مناسب وکارامد میباشد از مدار خارج شده و خنثی گردد .

ب ـ  هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب‌ شده :  جهت هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب‌ شده در سايت و كاركرد صحيح آنها بخصوص تجهيزات ديجيتال و انتقــــــــال ديتا و با توجه به بكارگيري تجهيزات کامپیوتری جديد لازم است به موضوع ارت و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده شود تا در آينده از آسيب رسيدن به نيروي انساني و تجهيزات کامپیوتری پيشگيري شده و از عملكرد صحيح تجهيزات اطمينان داشته باشيم .