رنگ استاندارد تجهیزات جریان متناوب (AC):

رنگ
ولتاژ(کیلو ولت)
شماره رنگ
قهوه ای
بالای ۴۰۰ کیلو ولت
۸۰۲۳ RAL
بنفش
۴۰۰ کیلو ولت
۴۰۰۵ RAL
۱۰۶۵ الکیدی
قرمز
۲۳۰ کیلو ولت
۳۰۰۰ RAL
۸۰۰۵ الکیدی
سبز
۱۳۲ کیلو ولت
۶۰۱۷   RAL
۷۰۰۴ الکیدی
آبی
۶۳ و ۶۶ کیلو ولت
۵۰۱۰   RAL
۶۰۰۵ الکیدی
نارنجی
۳۳ کیلو ولت
۲۰۰۸   RAL
۵۰۰۸ الکیدی
زرد
۲۰ – ۱۱ کیلو ولت
۱۰۱۸   RAL
۴۰۰۰ الکیدی
مشکی
۱۱ کیلو ولت به پایین
۹۰۰۵   RAL
۳۰۰۹ الکیدی