ارم صنعت موج گستر

ارم صنعت موج گستر

دانش بنیان

پروژه ها
سیستم حفاظت راه دور و توسعه ناحیه حفاظت رله DEF

    حفظ پایداری شبکه قدرت و حفاظت تجهیزات در زمان رخداد خطا در شبکه یکی از اساسی ترین وظایف سیستم های کنترلی و حفاظتی است. دستگاه ساخته شده تحت عنوان “توسعه دهنده ناحیه حافظتی” به هدف حفاظت شبکه در برابر خطای اتصال کوتاه خطوط کوتاه جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه ساخته شده است. دستگاه مورد بحث ضمن پایش و ذخیره کردن داده های ولتاژ و جریان برای هر ناحیه و در نظر گرفتن شرایط مورد نیاز جهت ارسال فرمان قطع به کلیدهای قدرت؛ قادر است خطای اتصال کوتاه میان دو ناحیه را در صورت قطع نکردن حفاظت اولیه و ثانویه سیستم به عنوان حفاظت ثالثیه تشخیص داده و محل خطا را مشخص کند.

  • شیراز - شهرک آرین - خ فناوری - پارک علم و فناوری فارس - ساختمان تخت جمشید - واحد 3010

  • info@esmg.co.ir
  • 09376925054
  • 071-36240650

Copyright © esmg.co.ir 2021 - Powered by fourpluse.ir