اتوماسیون واحد عیار سنج قند

اتوماسیون دستگاه تست چغندر قند با هدف نمونه برداری ازکامیون های حامل و آنالیز مقدار قند آنها صورت گرفته است. در این فرایند با استفاده از یک واگن کشویی متصل به جرثقیل از هر کامیون یک نمونه 25 کیلوگرمی چغندر خارج می شود. پس از نمونه برداری چغندرها وارد مخزن شستشو شده و پس از آن رنده می شوند. در مرحله بعد چغندرهای خرد شده وارد آزمایشگاه شده و وارد فرایند آنالیز مقدار قند می شوند.