درایور پیزو الکتریک

درایور پیزو الکتریک 40 کیلوهرتز استفاده شده در اسکنر سطوح زیر آبی. این درایور قابلیت کنترل توان تا سطح 5 کیلو وات پالسی را دارا می باشد. سیستم های حفاظتی در نظر گرفته شده در این مجموعه مانع از آسیب دیدن پیزو الکتریک در برابر تغییر ناگهانی و اضافه ولتاژ شده و مقاوم در برابر خطای اتصال کوتاه می باشد. این درایور در سایر سیستم های لرزاننده و اسکنر قابلیت استفاده دارد.