مبدل DC به AC افزاینده توان بالا

این مبدل وظیفه درایو سنسور پیزوالکتریک را بر عهده دارد. تامین توان لازم برای پیزوالکتریک از  طریق  تبدیل ولتاژ DC ورودی به ولتاژ AC و افزایش چند برابری  سطح  آن صورت می پذیرد. سیستم حفاظتی این مبدل پیزوالکتریک خروجی را در برابر اضافه ولتاژ و جریان محافظت می کند.